Correcties, toevoegingen, etcetera, op het boek “De levenswandel van Sjaak van der Worp”. 

Blz. 18. Lagere school. 2e alinea. bewaarschool. M/z. Bewaarschool.

Blz. 20. Naar Utrecht. 5e regel aanvullen….en twee keer bij de ‘fraters van Tilburg’. Het hoofd van de school was frater Nicasio.

Blz. 40. Sinterklaas. 6e regel. Een goed Heilig man. M/z. Een Goed Heilig Man.

Blz. 44. Noa, de zoon van Ellen en Ivan. M/z. Noah.

Blz. 57. 1e regel. ….de boerengemeenschap en kwomt. M/z. komt.

Blz. 88. De bridge lub ‘Scharuk’. M/z. de bridge club ‘Scharuk’.

Blz. 126. 2e regel van onder.…..één groot industrie ebiet. M.z. gebied.

Blz. 177. Piet, 7e regel. Parallelstraat. M/z. Parallelweg.

Blz. 178. Bij Bep: 4e regel…..Gerarda (Grada) de Ree. M/z. de Rhee.

Blz. 179.
– 3e alinea
3e regel aanpassen. Verwijderen: En op zijn voorspraak vertrokken de 4 kinderen op 1 maart 1945 naar Twente. Toevoegen: Hij regelde vele transporten naar Twente. Zo vertrokken Luud en Trees op 4 februari 1945 met bestemming een familie in Tubbergen. In een vrachtwagen van Jan Jongerius.
– 6e regel
Het transport gebeurde…..M/z. De terugreis gebeurde.
– 4e alinea
Verwijderen: Piet en An werden ondergebracht bij families in Geesteren. Luud en Trees gingen naar een familie in Tubbergen. Toevoegen: Piet en An vertrokken op 1 maart 1945 met een wandeltransport naar Garderen.

Blz. 184. Oma en Oma Beemer en hun kinderen. M/z. De 8 kinderen van opa en oma Beemer met 4 kleinkinderen.