De Walker

Het lange afstand wandelen was altijd al mijn grote hobby maar naast het “alleen” wandelen ontstond de behoefte om dat samen met anderen te doen. Het sociale contact is, zeker op oudere leeftijd, erg belangrijk.

De Walkers lopen op de donderdag om de 2 weken ongeveer 25 kilometer. Alleen geoefenden wandelaars kunnen meedoen. Deelnemers zullen bij toerbeurt de route uitzetten zodat we op verschillende plaatsen in de provincie kunnen wandelen. Maximaal 20 kilometer vanuit Woudenberg.

De wandelgroep is geen vereniging. Enkele dagen vóór de betreffende donderdag verstuur ik een uitnodiging. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Teneinde toch wat structuur aan te brengen hebben we enkele spelregels opgesteld die je elders op de site kunt vinden.

Ik hoop je spoedig een keer te mogen verwelkomen.

Jacob van der Worp.

Meer informatie, en/of aanmelden:
mail@v-d-worp.info of 06 22 52 73 76

De Spelregels

Om het wandelen in goede banen te kunnen leiden hebben we enkele spelregels met elkaar afgesproken.

 1. Elke donderdag om de 14 dagen houden we een wandeltocht.
 2. De vertrektijd is 09.30 uur. Iedereen zal om 09.25 uur aanwezig zijn: begroeten, de route planner kan haar/zijn woordje doen.
  Tijdens de zomertijd (van april t/m september) vertrekken we om 08.30 uur.
 3. De routeplanner zet de tocht uit. Hij/zij zal de tocht op de dag voorafgaand nog controleren op onregelmatigheden.
 4. De routeplanner heeft de leiding op die dag. Hij/zij wijst ons de weg en bepaalt de rustpauzes.
 5. Iedereen die 5 maal meegelopen heeft zal daarna zelf ook een route uitzetten. Bij de huidige bezetting zal iedereen ongeveer één maal in de 3 á 4 maanden aan de beurt zijn. Jacob zal het overzicht bewaken.
 6. We wandelen elke donderdag ongeveer 23 km.
 7. We houden 2 rustpauzes. De eerste rust (koffie pauze) is na circa 8 km of 1 ½ uur wandelen. De tweede rust (lunch) ligt op 16 km. Voor elke pauze nemen we ongeveer een kwartier.
 8. Iedereen neemt van huis drinken en een lunch pakketje mee dat we in de natuur gebruiken.
 9. We lopen altijd links van de weg. Niet alleen op de provinciale wegen maar ook op de wandel- en fietspaden.
 10. Bij zeer slecht weer bepaalt Jacob in samenspraak met de routeplanner over het mogelijk afgelasten. Hij geeft dat tijdig aan de walkers door.
 11. Carpooling. Degenen die meerijden betalen aan de chauffeur €3,- per persoon.